Nagrania głosów

Poniedziałek, wtorek i środa to czas intensywnego siedzenia w studiu i nagrywanie dialogów pod fachowym okiem Jacka.
Nagraliśmy Jezusa, Apostołów, Żydów, Kapłanów, Zacheusza, Piłata, Miasto…
Za Waszą obecność i ten czas 
Chwała Panu!