V Misterium Męki Pańskiej – „Cóż to jest Prawda?” – 2005

. .