X Misterium Męki Pańskiej – „Crux mea, lux mea” – 2010

X Misterium Męki Pańskiej – „Crux mea, lux mea” – 2010