XIII Misterium Męki Pańskiej – „Będzie jak wierzysz” – 2013

Mimo przygotowań i spotkań, pogoda nie pozwoliła na odbycie się XIII Misterium Męki Pańskiej. Dolina Śmierci w czasie Niedzieli Palmowej pokryta była śniegiem.