XVIII Misterium Męki Pańskiej – „Nie zostawię was” – 2018

Fotograf Aleksandra Sitarek: