Spotkanie misteriowe – styczeń 2020

W miniony czwartek odbyło się spotkanie misteriowe. Szefowie działów dzielili się postępem prac w swoich przestrzeniach.
Tytuł tegorocznego wydarzenia został już ostatecznie zatwierdzony.
Mamy tylko nadzieję, że zima w tym roku nie przesunie się na kwiecień.


Pamiętajmy w swoich modlitwach o Misterium i o wszystkich, którzy mają się o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział.